Zpráva

Nemocnice v Karviné bude mít nového ředitele

Krajští radní v úterý 27. srpna 2019 učinili další kroky k rozdělení personální unie Nemocnice s poliklinikou Havířov a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a vytvoření nového managementu obou nemocnic. Naplňují tak usnesení krajského zastupitelstva z června tohoto roku.

Z funkce ředitele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj byl proto odvolán Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce. Krajská rada zároveň vyhlásila výběrové řízení na uvolněné ředitelské místo této krajské příspěvkové organizace. Do doby jmenování nového ředitele či ředitelky bude nemocnici řídit vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Ing. Pavel Rydrych.

Havířovská nemocnice má samostatné vedení už od 1. srpna 2019, kdy byl do funkce ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov jmenován vítěz výběrového řízení Ing. Norbert Schellong, MPH.

Nový management obou nemocnic, by měl dát těmto krajským příspěvkovým organizacím nový impuls, přinést nové nápady a vize, a přispět tak ke zlepšení jejich hospodaření.


27. srpna 2019
frame-scrollup