Zpráva

Nemocnice ve Frýdku-Místku významně rozšiřuje a zkvalitňuje péči o pacienty

Beskydské centrum duševního zdraví vzniklo v návaznosti na proces reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob s duševním onemocněním. Centrum funguje na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a Charity Frýdek-Místek. Od září má nemocnice taky v provozu dva zcela nové přístroje. Jedná se o přístroj SPECT/CT, který bude sloužit na oddělení nukleární medicíny, a RTG digitální skiagrafie, jímž je nově vybaven centrální urgentní příjem. Přístroje byly pořízeny na základě projektu Regionálního operačního programu – Modernizace vybavení pro obory návazné péče.

Nemocnice ve Frýdku-Místku významně rozšiřuje a zkvalitňuje péči o pacienty

Celkové pořizovací náklady na přístroje činily zhruba 30 milionů. Oba přístroje včetně stavebních úprav byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj, částečně ze státního rozpočtu a nemalou částkou přispěl i Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem nemocnice. „Kvalitní vybavení nemocnic je nepostradatelné. Před rokem frýdeckomístecká nemocnice zahájila provoz magnetické rezonance, nyní zvyšují kvalitu zdravotní péče další špičkové přístroje. Jsou to jasné signály, že úroveň nemocnice stále roste. Věřím, že nové vybavení ocení nejen pacienti, ale hlavně zdravotníci, kteří budou mít díky nejmodernějším hybridním technologiím přesnější a validnější informace při jednotlivých vyšetřeních,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Nemocnice ve Frýdku-Místku významně rozšiřuje a zkvalitňuje péči o pacienty

Přístroj SPECT/CT Symbia Intevo Bold na oddělení nukleární medicíny nahradil starý přístroj Brightview. Přístroj je kombinován s plnohodnotným 16 vrstvým CT přístrojem, který bude sloužit jako záložní CT přístroj pro nemocnici. V případě nového digitální skiagrafického přístroje Ysio MAX se jedná se o základní vybavení radiodiagnostického oddělení ke snímkování hrudníku, břicha, páteře a skeletu pro všechny odbornosti a pacienty všech věkových kategorií. Přístroj umožňuje v maximální míře automatizaci činností, což zkracuje potřebný čas pro snímkování. To vše při současném zajištění nejvyšší možné radiační ochrany pacienta i personálu.

Nemocnice ve Frýdku-Místku významně rozšiřuje a zkvalitňuje péči o pacienty

Centra duševního zdraví propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve své spádové oblasti.

Nemocnice ve Frýdku-Místku významně rozšiřuje a zkvalitňuje péči o pacienty

„Projekt Centra duševního zdraví jsme připravovali zhruba dva roky, s technickou částí – přestavbou – jsme začali v únoru letošního roku.  Beskydské centrum duševního zdraví bude zajišťovat služby pro spádovou oblast Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, tj. zhruba pro 100 tis. obyvatel, ‟ řekl ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal. 

Ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek dodal: „Beskydské centrum duševního zdraví je unikátní už v tom, že vznikalo tak říkajíc na zelené louce, stejně tak propojením zdravotní a sociální části. Jedná se o jediné a první zařízení tohoto typu v okrese Frýdek-Místek. Jsme přesvědčeni, že se jedná o krok správným směrem k lepšímu životu lidí v regionu.‟

Služby jsou poskytovány týmem složeným ze zdravotníků – psychiatr, všeobecné sestry, sestry se specializací v psychiatrii, psycholog a sociální pracovníci, peer konzultant z řad klientů/pacientů a specialista CDZ a jedná se o služby psychiatrické, psychoterapeutické, služby klinického psychologa, podpora svépomocných aktivit - podpůrné programy pro klienty/pacienty, rodiče, případně osoby blízké, je možná spolupráce s „peer“ konzultanty. Všichni členové týmu pracují jak ambulantně, tak i v terénu. Beskydské duševní centrum zdraví je umístěno v 1.NP budovy L (v prostorách bývalé nemocniční lékárny) na ul. El. Krásnohorské 249, v jejímž 2.NP se nachází část rehabilitačního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. Provozní doba centra je každý všední den od 9 do 15 hod., je možná i individuální domluva.


14. září 2020
frame-scrollup