Zpráva

Ocenění, certifikáty

Akreditace - externím systémem hodnocení

Akreditací nazýváme proces externího posouzení jednotlivých zdravotnických zařízení, který hodnotí, zda jejich činnost je v souladu se standardy definující takovou úroveň výkonů, která je potřebná k poskytování kvalitní a bezpečné péče. Jedná se o vysoce praktický proces spočívající v prověření veškerých činností daného zřízení, týkající se péče o pacienta.

Akreditace využívá specializovaných norem – akreditačních standardů. Ty vycházejí z principů stanovených Mezinárodní společností pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Akreditační standardy jsou připravovány zdravotnickými profesionály a poskytovateli péče v souladu s požadavky a zájmy pacientů. Akreditace zavazuje hodnocené zařízení ke zvyšování kvality péče o pacienty a k zajišťování bezpečného prostředí, kde je péče poskytována, dále je zavazuje k systematickému snižování rizik pro pacienty a zaměstnance.

V rámci akreditačního procesu dochází ke kontinuálnímu zlepšování všech procesů zajišťujících péči o pacienty a výsledků poskytované péče.

Přínosy akreditačního procesu:

 • zvyšuje důvěru veřejnosti v kvalitní a bezpečné prostředí v daném zařízení;
 • vytváří bezpečné a efektivní pracovní prostředí, což přispívá ke spokojenosti zaměstnanců;
 • umožní argumentovat při jednání s plátci na základě dat popisujících kvalitu péče v daném zařízení;
 • zvyšuje participaci pacientů a jejich blízkých na procesu poskytování zdravotní péče, vytváří lepší podmínky pro uspokojování jejich potřeb a respektování jejich práv;
 • vytváří kulturu otevřené organizace, která se učí ze systému včasného hlášení mimořádných událostí a bezpečnostních rizik;
 • vytváří systém týmového vedení s trvalou snahou zajišťovat kvalitu péče a bezpečí pacientů na všech úrovních řízení.

Získání akreditace znamená záruku kvality a bezpečí pro pacienta v nemocnici. Má však i významný ekonomický efekt, neboť jednou z jejích podmínek je manažerská inventura a zefektivnění činností v nemocnici. Zároveň zvyšuje bezpečnost práce i pro samotný zdravotnický personál a pomáhá nemocnicím s orientací ve složité legislativě.

Druhy akreditací a certifikací:

 • SAK – Spojená akreditační komise ČR
 • JCI - Joint Commission International
 • Certifikace ISO − International Standard Organisation
 • NIAHO - National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations
 • NASKL I nebo II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře
 • ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s

Ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) udělovat oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen „oprávnění“).

Seznam oprávněných osob

frame-scrollup