Zpráva

Optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj chystá důležité změny v nemocnicích, které zřizuje. Tyto úpravy mají pomoci řešit problém chybějících pracovních sil a upravit rozsah a strukturu lůžkového fondu. Úpravy povedou k optimalizaci zdravotní péče a tím i k jejímu zkvalitnění.

Níže naleznete dokumenty, které se plánovaných změn týkají.

frame-scrollup