Zpráva

Optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj chystá důležité změny v nemocnicích, které zřizuje. Tyto úpravy mají pomoci řešit problém chybějících pracovních sil a upravit rozsah a strukturu lůžkového fondu. Úpravy povedou k optimalizaci zdravotní péče a tím i k jejímu zkvalitnění.

OPTIMALIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE V KRAJI ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE, V BÍLOVCI SE ZMĚNY POZASTAVILY, V ORLOVÉ SE HLEDÁ NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTA
Kromě nemocnic v Bílovci a Orlové se už navrhované optimalizační změny v ostatních krajských nemocnicích začaly realizovat nebo jsou dokonce dokončeny. Cílem změn je zvýšení kvality a dostupnosti péče v Moravskoslezském kraji, zlepšení využití dlouhodobě neobsazovaných lůžek a využití lékařského personálu. Zlepšením hospodaření budou také možné větší investice do moderního přístrojového vybavení nemocnic.
Díky optimalizačním změnám už má frýdecko-místecká nemocnice nové oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro apaliky a pacienty s podporou umělé ventilace plic. V Nemocnici Třinec byla zrekonstruována dětská stanice na zvýšenou kapacitu 17 lůžek včetně 5 lůžek intenzivních, aktuálně také probíhá rekonstrukce intermediárního oddělení interní kliniky. Pacientům krnovské nemocnice se zvýší kvalita zdravotní péče díky nové magnetické rezonanci, v Krnově budou podpořena oddělení následné a apalické péče.
Po zveřejnění navrhovaných optimalizačních změn se objevily negativní reakce ze strany nemocnic v Bílovci a v Orlové. Hejtman kraje proto založil odbornou pracovní skupinu, která se na zmíněné nemocnice zaměřila a optimalizační návrh přezkoumávala. „Návrh na změny v krajských nemocnicích vyplynul z podrobných analýz využití personálních kapacit a lůžkového fondu, také z hospodaření nemocnic, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Byla vyhodnocena data z období mezi lety 2014 a 2017. Na žádost vedení bílovecké nemocnice jsme provedli další analýzy s přihlédnutím na výsledky prvního pololetí tohoto roku. Ukázalo se, že se situace změnila k lepšímu. Pozitivní posun je zřejmý nejen v personálním zajištění, ale také v hospodaření nemocnice. Jak se říká, čísla má teď nemocnice černá, tedy kladná. Proto předložíme zastupitelstvu kraje výstupy pracovní skupiny i zdravotního výboru, ze kterých vyplývá, že v Bílovci nejsou aktuálně optimalizační změny nutné,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.
Další nemocnicí, která s plánovanými změnami nesouhlasila, byla nemocnice v Orlové. Pracovní skupina vyhodnotila situaci v orlovské nemocnici jako neuspokojivou. Nutnost změn následně schválil také Výbor zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje. „Rada Moravskoslezského kraje navrhla, aby vzal řešení situace do svých rukou pan ředitel Jiří Matěj. Zodpovídá za nemocnice v Karviné, Havířově a Orlové a jejich fungování podrobně zná. Do konce února má předložit svou variantu, jak situaci v orlovské nemocnici zlepšit. Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří se zatím s námi navrhovanými změnami nedokázali ztotožnit,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer a vysvětlil, že původně navrhované změny by v orlovské nemocnici posílily ambulance, ale hlavně uspokojily dlouhodobou poptávku po péči pro dlouhodobě nemocné. „Populace na Karvinsku za poslední roky mění své složení. Lidí ubývá a zvyšuje se věkový průměr. Tyto okolnosti musíme vzít do úvahy,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.
Po zveřejnění plánovaných změn v krajských nemocnicích se ozývaly hlasy, že se má nemocnice zavírat. „S ničím takovým námi navrhované optimalizační změny v orlovské nemocnici vůbec nepočítají. Právě naopak. Ambulantní ordinace budou fungovat dále, dokonce rozšíří své fungování. Například oční nebo gynekologie výrazně navýší ordinační hodiny. Lékaři budou pacientům nadále k dispozici. Jen se přesunou lůžková oddělení,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer a doplnil, že pokud by se ukázalo, že je nutná hospitalizace, bude pacient převezen do nejvhodnější okolní nemocnice. „Do karvinské nemocnice je to z Orlové 12, do Havířova 13 kilometrů. Orlovská nemocnice má k dispozici kvalitní sanitky pro bezpečný převoz pacienta. Pokud by bylo třeba, budou v Orlové také takzvaná expektační lůžka, aby bylo možné v případě akutního stavu poskytnout pacientům okamžitou pomoc. Převoz na lůžkové oddělení by následoval až po stabilizaci stavu nemocného. Ano, jsou to změny, na které bude třeba si zvyknout, ale vše směřuje ke zvýšení kvality péče a spokojenosti všech pacientů,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.

Níže naleznete dokumenty, které se plánovaných změn týkají.

frame-scrollup