Zpráva

Optimalizace zdravotní péče v kraji úspěšně pokračuje

Díky změnám v krajských nemocnicích mají pacienti kvalitnější péči, zdravotnický personál je efektivněji využívaný a nemocnice lépe hospodaří. Strukturální změny ještě nejsou jasně stanovené v orlovské pobočce nemocnice Karviná-Ráj. Management nemocnice předloží radě kraje a Výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje několik variant možného směřování nemocnice v Orlové, konečné slovo pak bude mít Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které na svém březnovém zasedání jednu z variant zvolí. Díky optimalizačním změnám už má frýdecko-místecká nemocnice nové oddělení dlouhodobé intenzivní péče pro apaliky a pacienty s podporou umělé ventilace plic. V Nemocnici Třinec byla zrekonstruována dětská stanice na zvýšenou kapacitu 17 lůžek včetně 5 lůžek intenzivních, aktuálně také probíhá rekonstrukce intermediárního oddělení interní kliniky. Pacientům krnovské nemocnice se zvýší kvalita zdravotní péče díky nové magnetické rezonanci, v Krnově budou podpořena oddělení následné a apalické péče. Veškeré změny v krajských nemocnicích byly navrženy komplexně a ve všech souvislostech tak, aby bylo o občany postaráno v celém regionu, podle aktuálních potřeb a z dlouhodobého hlediska. Podle výstupů Českého statistického úřadu bude v kraji v roce 2050 o téměř 50 tisíc méně lidí. Přibude ale 15 tisíc více seniorů. A změní se také poměr starší a mladší generace. Na 100 dětí do 14 let připadne 270 seniorů nad 65 let. Jsou to jasná čísla, která je nutné brát v potaz a se kterými optimalizační změny počítají. Reagují také na to, jak byla využívaná kapacita jednotlivých oddělení v nemocnicích. Proto se méně využívaná lůžka přesunula na oddělení, kde dříve naopak chyběla. Nová struktura tak zlepšila kapacity, ale také využívání personálu.
frame-scrollup