Zpráva

Pacientům Nemocnice Třinec slouží nová moderní JIPka

Nemocnice Třinec slavnostně otevřela zrekonstruované oddělení interní JIP. Práce na obnově jednotky intenzivní péče trvala necelých pět měsíců a investice do stavebních úprav a modernizace vybavení si vyžádala téměř 40 miliónů korun, většinu nákladů hradil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který nemocnici zřizuje.

Koncem ledna začala v Nemocnici Třinec kompletní rekonstrukce interní JIP. Stávající prostory z roku 1997 již nesplňovaly prostorové a hygienické požadavky a odborné nároky v péči o pacienta na jednotce intenzivní péče.

Během přestavby došlo k úpravě dispozičního řešení, k výměně elektroinstalace, vzduchotechniky, podlahových krytin, oken, včetně venkovních žaluzií. Rovněž byly instalovány stropní lampy s rozvody medicinálních plynů. Rekonstrukcí prošlo i zázemí pro zdravotnický personál.

„Dbáme na to, aby se úroveň péče o pacienty v našem kraji neustále zvyšovala. Nemocnice Třinec získala kromě zmodernizovaných prostor novou kvalitní zdravotnickou techniku nezbytně potřebnou pro léčbu pacientů, kteří jsou v ohrožení života. Zrekonstruované oddělení tak má nové plicní ventilátory, další hemodialyzační přístroj, úpravnu vody pro hemodialýzu, ale také monitory vitálních funkcí. Zlepší se také komunikace mezi pacientem a personálem, a to díky novému komunikačnímu zařízení a kamerovému systému,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Díky rekonstrukci vzniklo na Interní JIP šest samostatných boxů a jeden box příjmový. Samostatné boxy zajišťují pacientům soukromí a zlepšují hygienicko-epidemiologický režim a minimalizují vznik nozokomiálních nákaz.  Ve dvou boxech byl nainstalován závěsný systém, který umožňuje manipulaci s obézními pacienty s tělesnou hmotností do 270 kg a tím ulehčuje zdravotnickému personálu péči o tuto skupinu nemocných.

Pracoviště interní JIP poskytuje intenzivní, ventilační a resuscitační péči, včetně péče akutní hemodialýzy. Jsou zde hospitalizováni pacienti s život ohrožujícími onemocněními např. s onemocněním kardiovaskulárního systému, se závažným plicním onemocněním, akutním krvácením do zažívacího traktu, s těžkými metabolickými poruchami, septické stavy, poruchy vědomí, těžké intoxikace a jiné.

Další čtyři boxy slouží Iktovému centru, kde je poskytována intenzivní péče neurologickým pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou a dalšími závažnými akutními neurologickými stavy. Ve spolupráci s neurology pečují lékaři naší interní JIP i o tyto pacienty.

„Veškeré náklady rekonstrukce, včetně vybavení a přístrojové techniky, činily téměř 40 milionů korun. Částku 38 milionů korun poskytl zřizovatel naší nemocnice Moravskoslezský kraj,“ uzavřel ředitel Nemocnice Třinec Zdeněk Matušek.


17. června 2019
frame-scrollup