Zpráva

Patnáct nových vozidel pro moravskoslezské záchranáře

Záchranáři ZZS MSK uvedli v úterý 18. února 2020 slavnostně do provozu patnáct nových, plně vybavených, sanitních vozidel. Slavnostního setkání se v areálu IZS v Ostravě-Zábřehu, zúčastnili představitelé Moravskoslezského kraje, vedoucí pracovníci zdravotnické záchranné služby, Fondu zábrany škod, zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR a další pozvaní hosté.

„Moravskoslezský kraj, coby zřizovatel záchranky, vkládá ročně do této příspěvkové organizace stovky milionů korun. Investuje do jejího rozvoje a obnovy majetku, aby mohla zajišťovat kvalitní přednemocniční péči pacientům. Vozový park ZZS MSK, která je druhou největší záchrannou službou a jednou z nejvytíženějších v České republice, je nutné pravidelně modernizovat, protože sanitní vozidla záchranářů musí být v bezvadném technickém stavu a kdykoliv připravena okamžitě zasáhnout,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, že kraj letos připravuje výběrové řízení na dodávku dalších 10 sanitek za 37,5 milionu korun.

Na obnovu vozového parku bylo zdravotnické záchranné službě v roce 2019 Moravskoslezským krajem poskytnuto 37,5 milionu korun. Za tyto prostředky se zrealizovalo pořízení deseti nových plně vybavených sanitních vozidel. Dva nové sanitní speciály byly uhrazeny Ministerstvem zdravotnictví ČR z prostředků na krizovou připravenost. Jejich cena přesahuje deset milionů korun. Další automobil bylo možno zakoupit díky prostředkům z Fondu zábrany škod. Z provozních prostředků ZZS MSK pak byly zakoupeny dva automobily pro systém rendez-vous.

„Celková hodnota nových vozidel, na něž jsme získali finanční prostředky z několika různých zdrojů, činí sedmapadesát milionů korun. Jedná se co do počtu o velmi významnou dodávku nové techniky, protože tyto automobily tvoří téměř čtvrtinu prvosledových vozidel, která jsou nepřetržitě připravena k zásahu. Můžeme tak provést pravidelnou a nezbytnou obnovu našeho vozového parku. Přispěje nejen k vyššímu standardu pro práci posádek, ale především ke komfortu našich pacientů“,  řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Roman Gřegoř.       

Na vybavení nových sanitních vozidel přispěla také dvě města. Bruntál sto tisíci korunami pro nákup schodolezu. Opava šesti sty tisíci korunami, za něž byl pořízen multifunkční monitor a defibrilátor.

  • Vozidla Mercedes-Benz 4x2 v městské verzi budou mít domovskou základnu v Ostravě-Zábřehu, Hlučíně, Dolním Benešově a Bohumíně.
  • Speciály Mercedes-Benz Sprinter  4x4 zamíří do Českého Těšína, Rýmařova a Nošovic.
  • Do lokalit s obtížnějším terénem, a sice do Třince, Krnova, Fulneku a Studénky, míří také čtyři vozy Volkswagen Transporter 4x4.
  • Dvě vozidla Mercedes-Benz pro speciální transporty, a sice automobil pro bariatrické pacienty a nemocné ohrožené vysoce nakažlivými nemocemi, budou záchranáři využívat v Ostravě.
  • Osobní vozidla pro rendez-vous systém jsou pak určena na stanoviště, kde byl tento typ posádek v nedávných měsících dislokován: do Vítkova a Orlové.  

Po slavnostním předání klíčů od vozidel již nové sanitní automobily odjely, aby se zapojily do své náročné služby pacientům.


18. února 2020
frame-scrollup