Zpráva

Pokyny pro poskytovatele zdravotních služeb předávající zdravotnickou dokumentaci krajskému úřadu

  • Předání zdravotnické dokumentace zajistí poskytovatel zdravotních služeb po předchozí telefonické domluvě termínu s referentem odboru zdravotnictví krajského úřadu.
  • Zdravotnickou dokumentaci předává poskytovatel přímo na krajském úřadě (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava) referentovi odboru zdravotnictví.
  • Poskytovatel zároveň s předávanou zdravotnickou dokumentací předloží i její soupis (abecední seznam karet) vyhotovený ve strojově čitelném formátu.
  • Předaná zdravotnická dokumentace musí odpovídat přiloženému soupisu; je potřeba, aby byla takto i seřazena v krabicích (nesvázaná) z důvodu provedení nezbytné kontroly.
  • Veškerý předaný materiál se předává čitelný a nepoškozený.
  • Poskytovatel, jehož oprávnění k poskytování zdravotních služeb zaniklo na základě rozhodnutí příslušného správního orgánu, předá dle ustanovení § 60 zákona o zdravotních službách zdravotnickou dokumentaci a její soupis krajskému úřadu do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
frame-scrollup