Zpráva

Pokyny pro příjemce dotace k navýšení platů sester

v rámci vyhlášeného dotačního programu MZ ČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

Závěrečné vyúčtování dotace
Proveďte dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na přiložených formulářích.
Termín předložení: do 25. 1. 2018
 
Způsob: kompletní vyúčtování datovou schránkou 8x6bxsd + formulář č. 2 ve formátu xlsx na e-mail sarka.buchvaldkova@msk.cz

Kontakt:
Ing. Šárka Buchvaldková
tel.: 595 622 476
e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

 

frame-scrollup