Zpráva

Pokyny pro žadatele o dotaci k navýšení platů sester

v rámci vyhlášeného dotačního programu MZ ČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

O poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK s úspěšnými žadateli rozhodne rada kraje dne 12. 9. 2017 a zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2017. Finanční prostředky budou jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb převedeny do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Příspěvkovým organizacím zřizovaným MSK budou finanční prostředky poskytnuty formou účelového příspěvku na provoz.

Žádost o navýšení dotace

V případě navýšení počtu zaměstnanců, kterým bude navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky navýšena mzda ve zvláštní složce lze požádat o navýšení dotace na formuláři Žádost o navýšení dotace vč. kalkulace (tiskopis přiložen níže - viz související dokumenty pod textem).

Termín předložení: do 15. 11. 2017
 

Způsob: datová schránka 8x6bxsd a kopie na e-mail sarka.buchvaldkova@msk.cz

Kontakt:
Ing. Šárka Buchvaldková
tel.: 595 622 476
e-mail: sarka.buchvaldkova@msk.cz

O navýšení dotace a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK rozhodne zastupitelstvo kraje dne 14. 12. 2017. Finanční prostředky budou žadatelům převedeny do 31. 12. 2017.

frame-scrollup