Zpráva

Pořizování výpisů, kopií ze zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě

Krajský úřad dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele nebo než bude zdravotnická dokumentace týkající se pracovnělékařských služeb předána příslušnému poskytovateli určenému zaměstnavatelem, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti, tyto činnosti může vykonávat pouze zdravotnický pracovník.

Žádost o výpis nebo kopie ze zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

  • jméno a příjmení pacienta,
  • datum narození pacienta,
  • adresu trvalého pobytu pacienta,
  • název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,
  • rozsah výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace.
Žádost o výpis nebo kopie ze zdravotnické dokumentace:
frame-scrollup