Zpráva

Postup při ztrátách razítek a receptů

Jak postupovat při ztrátách razítek a receptů

  • pro zdravotnická zařízení (lékaře)
    Pokud dojde ke zcizení (ztrátě) razítka zdravotnického zařízení (lékaře), popř. blanketů receptů, je nutné ztrátu písemně oznámit Policii ČR. Zcizení (ztrátu) oznamte také Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví; k oznámení doložte otisk zcizeného razítka, případně označte sérii zcizených receptů. Vámi oznámené informace budou elektronicky (písemně) předány do všech lékáren v Moravskoslezském kraji, čímž se omezí riziko zneužití výběru léčiva na tyto recepty.
  • pro lékárny
  • V případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý přípravek vydán, a nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České republiky (§ 83 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že pracovník lékárny zachytí ve své lékárně falešný recept, zašle jeho kopii (e-mailem, faxem, poštou) i Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví. Informace o výskytu těchto receptů bude následně předána do všech lékáren v Moravskoslezském kraji.
frame-scrollup