Zpráva

Posuzování zdravotní způsobilosti fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor

Naplňování podmínek účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Tento požadavek je upraven zákonem o ochraně veřejného zdraví, přičemž podle ustanovení § 10 odst. 2 uvedeného zákona, tuto zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické oosby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílající škole nebo pořádající osobě.

Tato informace je krajským úřadem zveřejňována na základě podnětu České rady dětí a mládeže, kdy podle jejich vyjádření jsou mylně odkazováni registrujícími lékaři na poskytovatele pracovnělékařských služeb pořadatele tábora, pokud žádají o posouzení zdravotní způsobilost osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci jako dozor. Stanovisko ve věci bylo dne 14. 6. 2018 vydáno rovněž Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

frame-scrollup