Zpráva

Právní předpisy

Seznam platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde ve sloupci vlevo legislativa - platné právní předpisy v pododkazech rozdělených dle oblastí (zdravotní služby, pracovníci ve zdravotnictví, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotní pojištění, ochrana veřejného zdraví, návykové látky, lázeňství, statistika a ostatní) naleznete právní předpisy vztahující se k daným oblastem.

frame-scrollup