Zpráva

Při simulované dopravní nehodě nacvičovali záchranáři účinný zásah

Na křižovatce u bývalého Dolu Barbora v Karviné se ve čtvrtek 7. června v 9 hodin srazil autobus se stavebním strojem, na místě zůstalo 15 zraněných, 3 lidé přišli o život. Šlo o simulovanou dopravní nehodu, při které složky Integrovaného záchranného systému (IZS) a zaměstnanci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj nacvičovaly účinný zásah v reálu.

Cílem cvičení bylo prověřit připravenost složek IZS provádět záchranné a likvidační práce u dopravní nehody a schopnost nemocnice, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, poskytnout rychlou, plynulou a dobře organizovanou zdravotní péči při mimořádné události s velkým počtem zraněných.

„Každoročně vybereme jednu nemocnici v kraji, která si za účasti složek IZS v praxi prověří svůj traumatologický plán. Cvičit je nutné proto, aby zaměstnanci nejenom teoreticky věděli, jak se chovat a co dělat v mimořádných situacích, ale aby se doporučené postupy vžily a zautomatizovaly,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Dodal, že součástí cvičení bylo také prověřit schopnost záchranářů komunikovat s pacienty-cizinci, kteří nemluví česky, lidmi s akutní stresovou reakcí a příbuznými účastníků nehody. „Jak policisté, profesionální a dobrovolní hasiči, tak Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje a personál nemocnice vše zvládli  s profesionální jistotou, bez problémů a komplikací,“ zhodnotil náměstek hejtmana Martin Gebauer s tím, že prověřování účinnosti traumatologického plánu v karvinské nemocnici, se zúčastnili také zástupci ostatních nemocnic Moravskoslezského kraje. Sledovali hlavně reakci a provázanost jednotlivých pracovišť nemocnice.

Při simulované dopravní nehodě, která se stala na křižovatce ulic U Barbory a České v Karviné-Dolech, se autobus srazil se stavebním strojem, převrátil se na bok a začal hořet. Na místě zůstalo 15 zraněných, 3 usmrcené osoby, další 2 účastníci trpěli akutní stresovou reakcí. Část cestujících bylo nutné z havarovaného autobusu vyprostit, pomoc potřebovalo i několik lidí, kteří zůstali zaklíněni pod vozidlem, nebo leželi v jeho blízkosti na zemi. Zranění, mezi nimiž byli také cizinci hovořící jenom anglicky a bulharsky, byli v co možná nejkratší době transportováni do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, kde jim byla poskytnuta potřebná péče. Tým interventů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje se staral také o psychiku rodinných příslušníků účastníků nehody, kteří do nemocnice přišli hledat svoje blízké.

„Nácvik a simulaci dopravní nehody autobusu a stavebního stroje jsme prováděli za běžného provozu. Simulace této složité dopravní nehody byla v karvinské nemocnici nacvičována poprvé. Hlavním cílem cvičení bylo ověřit úroveň připravenosti na jednotlivých odděleních a odhalovat slabá místa v mimořádné situaci, která se v civilním životě může kdykoli přihodit. Svolání, práce personálu i nácvik traumaplánu z našeho pohledu a prvotních poznatků neodhalilo cvičení žádná závažná pochybení a vše proběhlo podle scénáře. Důležité však bude hodnocení ze strany kraje jako zřizovatele, zda nemocnice a složky IZS celou situaci zvládly a jsou dostatečně připravené na účinný zásah v reálu,“ zhodnotil průběh ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Jiří Matěj.


7. června 2018
frame-scrollup