Zpráva

Respirátory: objednávky pozastaveny

Krajský úřad MSK pozastavil objednávkový formulář, na kterém poskytovatelé zdravotnických služeb a sociálních zdravotních služeb mohli objednávat ochranné pomůcky (respirátory a ústenky), které potřebují pro výkon své práce.

OBJEDNÁVÁNÍ POZASTEVENO.

I nadále platí, že respirátory a ústenky jsou distribuovány bezplatně.

Objednávky prostřednictvím formuláře bylo možné podávat
od pátku 27. března 12 hodin do soboty 28. března 2020 do 20:00 hod.

Další objednávky budeme řešit na základě dodávek Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vzhledem k omezeným výrobním kapacitám a skladovým zásobám bude moci každý poskytovatel učinit maximálně jednu objednávku.
JEDEN POSKYTOVATEL (JEDNO IČO) = JEDNA OBJEDNÁVKA/TÝDEN.

Má-li poskytovatel (jedno IČO) více ambulancí/poboček, vytvoří si jednu objednávku OOPP pro všechny své ambulance/pobočky a určí si okres (podle odběrného místa), kde si následně, po předcházející e-mailové výzvě, svou objednávku vyzvedne.

Níže naleznete veškeré podstatné informace, které budete potřebovat pro objednání a vyzvednutí OOPP potřebných pro zajištění chodu Vašich zdravotnických či sociálních zařízení.


27. března 2020
frame-scrollup