Zpráva

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu obchodní společnosti

Bílovecká nemocnice, a.s. (IČO 26865858)

Schváleno usnesením rady kraje č. 28/2516 ze dne 14. 12. 2017

v Kč
Ukazatel Schválený rozpočet
2018 2019 2020
Výnosy - hlavní činnost 129 000 000 140 000 000 140 000 000
Náklady - hlavní činnost 129 267 000 140 000 000 140 000 000
Výsledek hospodaření - hlavní činnost -267 000 0 0
Výnosy - doplňková činnost × × ×
Náklady - doplňková činnost × × ×
Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0 0 0
Celkem výnosy 129 000 000 140 000 000 140 000 000
Celkem náklady 129 267 000 140 000 000 140 000 000
Výsledek hospodaření celkem -267 000 0 0
Náklady na platy 67 312 000 × ×
Náklady na odpisy majetku 3 800 000 × ×
frame-scrollup