Zpráva

Rychlá výstraha

Aktuální informace o závadách léčivých přípravků a jejich stažení z oběhu, nebezpečných výrobcích (odkaz na stránky SÚKL, MZ, KHS)

Důležitá upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o léčivech"), informuje o závadách v jakosti léčivých přípravků, nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích. Upozorňuje také na další důležité aktuální informace o léčivech a zdravotnických prostředcích.

Více informací naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Upozornění Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem na základě zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, informuje veřejnost o nebezpečných výrobcích. Dle ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), také informuje veřejnost o rizicích látek obsažených ve výrobcích

Více informací naleznete na webových stránkách Ministertva zdravotnictví.

Upozornění a aktuální informace týkající se výskytu infekčních onemocnění

Podrobné informace naleznete na stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

frame-scrollup