Zpráva

Stipendia

Krajské nemocnice nabízejí studentům pátých a šestých ročníků lékařských fakult, studujících v akreditovaném studijním programu všeobecné lékařství, stipendia, a to pro studenty ročníků pátých ve výši 2.500,- Kč/měsíc a studentům šestých ročníků ve výši 5.000,- Kč/měsíc, po dobu akademického roku (tj. 10 měsíců).

Stipendium není podmíněno prospěchem, ale je nutno splnit všechny předepsané studijní povinnosti a setrvat v pracovním poměru poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let ode dne vzniku pracovního poměru.

V případě zájmu je potřeba kontaktovat personální oddělení příslušné nemocnice a následně uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy.

Kontakty

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov

Kontaktní osoba

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj

Kontaktní osoba

Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec

Kontaktní osoba

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I. P. Pavlova 9, Krnov

Kontaktní osoba

Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava

Kontaktní osoba

frame-scrollup