Zpráva

Stipendia

Lékařský zdravotnický personál

Krajské nemocnice nabízejí studentům lékařských fakult, studujících v akreditovaném studijním programu všeobecné lékařství, stipendia:
• pro pátý ročník ve výši 2.500 Kč/měsíc (tzn. 10 měsíců),
• pro šestý ročník ve výši 5.000 Kč/měsíc (tzn. do doby ukončení studia a zároveň max. 10 měsíců).
Stipendium není podmíněno prospěchem, ale je nutno splnit všechny předepsané studijní povinnosti a setrvat v pracovním poměru poskytovatele stipendia minimálně po dobu 3 let ode dne vzniku pracovního poměru.
V případě zájmu je potřeba kontaktovat personální oddělení příslušné nemocnice a následně uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy.

Nelékařský zdravotnický personál

Krajské nemocnice nabízejí studentům ve schváleném studijním programu nelékařského zdravotního personálu dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, stipendia:


• Střední zdravotnická škola
 3. ročník: 1.500 Kč měsíčně (tzn. 10 měsíců)
 4. ročník: 3.000 Kč měsíčně (tzn. do doby ukončení studia a zároveň max. 10 měsíců)


• Vyšší odborná škola/Vysoká škola – bakalářský studijní program
 2. ročník: 1.500 Kč měsíčně (tzn. 10 měsíců)
 3. ročník: 3.000 Kč měsíčně (tzn. do doby ukončení studia a zároveň max. 10 měsíců)


Stipendium není podmíněno prospěchem, ale je nutno splnit všechny předepsané studijní povinnosti a setrvat v pracovním poměru poskytovatele stipendia minimálně po dobu 2 let ode dne vzniku pracovního poměru.
V případě zájmu je potřeba kontaktovat personální oddělení příslušné nemocnice a následně uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy.

Kontakty

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov

Kontaktní osoba

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj

Kontaktní osoba

Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec

Kontaktní osoba

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I. P. Pavlova 9, Krnov

Kontaktní osoba

Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava

Kontaktní osoba

frame-scrollup