Zpráva

Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb

Při vyřizování stížností je postupováno dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností schválených radou kraje.

Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb a proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami jsou upraveny ustanovením § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

frame-scrollup