Zpráva

Upřesňující informace ke krajskému testování na koronavirus

 • Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava, Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, Ostravskou univerzitou, VŠB-TUO v následujících týdnech otestuje statistický vzorek cca 5 tisíc dobrovolníků, kteří se přihlásí do výzkumu, jehož cílem je ověřit hypotézu, že mezi obyvateli kraje je skupina osob, která nákazu covid+ prodělala, ale neví o tom. Vedlejší zjišťované údaje: Souvislosti mezi bezpříznakovým průběhem nemoci a životním stylem nebo znečištěním ovzduší v místě bydliště.
 • Výsledek studie bychom mohli znát okolo 20. května 2020
 • Na testování rychlotesty se zájemci mohou přihlásit POUZE prostřednictvím webové aplikace.
 • BEZ ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ NEBUDE ZÁJEMCE TESTOVÁN!
  Nemá proto smysl jen tak zkusit přijet na odběrové místo a požadovat testy.
 • Odkaz na aplikaci: https://testovani-protilatek.msk.cz/
 • Po otevření aplikace vyplní dobrovolník krátký dotazník. Poté si z nabízených možností vybere odběrové místo a čas, které mu pro odběr vyhovují. V aplikaci je uvedena přesná adresa odběrového místa.
 • Po zaregistrování obdrží emailem a na mobil identifikační číslo, kterým se bude na odběrech prokazovat, a potvrzení o registraci.
 • Testují se dobrovolníci starší 15 let napříč krajem, pohlaví a věkových skupin.
 • Výsledek rychlotestu sdělí, zda testovaný v minulosti prodělal nemoc COVID+. Dokáže také říct, zda nemoc ještě probíhá. Nedokáže odhalit první týden nemoci. Pokud se ukáže přítomnost protilátek v krvi, musí se testovaný podrobit ještě PCR testu a počkat na jeho výsledek v karanténě.

Průběh testování dobrovolníků v Moravskoslezském kraji

 • Zájemci o testování se přes webovou aplikaci zaregistrují do projektu, vyberou si místo a čas odběru.
 • Aplikace mu přidělí identifikační číslo, kterým se bude při odběrech hlásit. Na mobil, e-mail mu přijde přesné datum, čas, místo a kód pro dobrovolný odběr.
 • Na odběrovém místě bude zájemce poučen o testu a všech administrativních záležitostech a podepíše informovaný souhlas.
 • Poté mu zdravotník téměř bezbolestně z prstu odebere kapku krve.
 • Na výsledek testu pak na místě počká 10 – 15 minut.
 • Pokud bude výsledek rychlotestu negativní, vše končí.
 • Pokud bude výsledek pozitivní, ihned na místě testovanému odeberou zdravotníci stěry z nosu a krku a odešlou je do laboratoře na PCR testy.
 • Testovaný odjede domů do karantény a bude čekat 24 – 48 hodin na výsledek PCR testu, který řekne, zda ještě je či není infekční.
 • Podle toho pak testovaný zůstane nebo nezůstane v karanténě.


29. dubna 2020
frame-scrollup