Zpráva

V Bílovecké nemocnici vzniká unikátní pracoviště

V Bílovecké nemocnici finišuje projekt, jehož výsledkem bude vyšší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné pacienty.

Těsně před dokončením totiž je rekonstrukce a modernizace oddělení následné péče včetně rehabilitace za téměř 52 milionů korun, financovaná z 85 procent ze švýcarských fondů a z 15 procent Moravskoslezským krajem.

Dokončenou stavbu a prostory nově zrekonstruované rehabilitace si dnes společně s hejtmanem Miroslavem Novákem, náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Jiřím Martinkem prohlédl i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Lůžková část oddělení následné péče bude soustředěna do dvou pater nad sebou v jedné budově. Díky této modernizaci bude umožněna lepší diferenciace zdravotní a rehabilitační péče podle diagnóz, například pro paliativní pacienty, neurologické pacienty a další. Velkou výhodou také je, že i nově zrekonstruovaná a vybavená rehabilitace je umístěna ve stejném objektu. Každé dva pokoje plně vybavené elektrickými polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi pro dva pacienty budou mít jedno sociální zařízení, na chodbách bude kolejnicový systém pro transport pacientů, rozvod kyslíku bude zajištěn do všech pokojů, vše samozřejmě bez bariér,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci, což mimo jiné znamená, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody. Dodal, že vedení nemocnice počítá také s postupným zaváděním dalších aktivizačních projektů pro seniory. Nově tu vznikne místnost pro důstojné rozloučení se zesnulými a prostory pro rozhovory s pacientem a jeho rodinou.

Zrekonstruovaná a zmodernizovaná rehabilitace, kterou si dnes (29. 9.) vedení Moravskoslezského kraje a ministr zdravotnictví prohlédli, poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

„Máme tady například sedm nových vířivek na kompletní vodoléčbu včetně Hubbardova tanku na podvodní masáže, vibrační a balanční plošiny, dvojdílný Vojtův stůl na léčebný tělocvik a další moderní vybavení. Počítáme s tím, že do léčby zavedeme i nové rehabilitační metody, jako třeba Mc Kenzieho metodu, založenou na testování bolestivých symptomů v závislosti na aplikovanou mechanickou zátěž. Ženy ocení léčbu dysfunkce pánevního dna a inkontinence za pomoci elektrostimulačních přístrojů. Naši rehabilitační pracovníci jsou kompletně proškoleni také v konceptu bazální stimulace. Máme zkušenosti, že bazální stimulace přináší velmi dobré výsledky v léčbě a péči o pacienty s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením, “ říká vedoucí rehabilitace fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.

„V Bílovecké nemocnici vzniká unikátní, velmi potřebné pracoviště, které bude sloužit pacientům, kteří už nepotřebují akutní zdravotní péči, jejich stav je stabilizován, ale vyžadují doléčení či ošetřovatelskou, rehabilitační péči. Jde o pacienty po infekčních onemocněních, se srdečním selháním, po traumatech, tedy zpravidla křehké seniory, kteří se podstatně hůře a pomaleji než lidé mladšího věku vyrovnávají s následky vzniklých zdravotních obtíží. Potřebují mnohem delší čas k rehabilitaci a vyžadují specifický přístup i ze strany zdravotnických pracovníků. Tady se jim v příjemném moderním prostředí a s přívětivým personálem dostane komplexní péče, tedy nejen péče nejen o nemocné tělo, ale i o duši,“ řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Zdůraznil, že krajská reprezentace usiluje o to, aby podobná pracoviště v následujících letech vznikala i v dalších krajských zdravotnických zařízeních. „I nadále budeme investovat do krajského zdravotnictví. Přes 700 milionů korun by do roku 2020 mělo jít na vylepšení krajských nemocnic,“ upřesnil hejtman Miroslav Novák.


29. září 2016
frame-scrollup