Zpráva

V havířovské nemocnici zahájili provoz nového skiagrafického přístroje

V havířovské nemocnici, na radiodiagnostickém oddělení se v pondělí 1. dubna 2019 uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nového skiagrafického přístroje Ysio Max, který slouží především ke snímkování veškerých kostí a dutiny břišní.

Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, činily více než 9 milionu korun. Pořízení nového skiagrafického přístroje bylo dalším krokem k modernizaci přístrojového vybavení oddělení. Zprovoznění bylo pro nemocnici velkou prioritou.

Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada hostů v čele s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Martinem Gebauerem, Jiřím Matějem, ředitelem nemocnice, Patrikem Valentou, primářem radiodiagnostického oddělení, Vratislavem Švorčíkem, ředitelem společnosti Siemens Healthcare, s. r. o.

„Nový přístroj jsme už nutně potřebovali. Došlo k havarijnímu stavu stávajícího zařízení, které nebylo vzhledem ke stáří přístroje, nedostatku náhradních dílů a servisní podpory možno opravit. Práce pro umístění nového skiagrafu probíhaly intenzivně od počátku letošního roku. Jednalo se především o stavební úpravy a instalovat samotné zařízení. Nový přístroj byl předán koncem února a probíhal zkušební provoz, který dnešním dnem končí. Obnova zařízení, technologií a přístrojů, a tím rozšiřování spektra poskytované zdravotní péče, je pro nemocnici zásadní,“ uvedl Jiří Matěj, ředitel nemocnice.

„V léčbě pacientů hraje správná diagnostika velmi důležitou roli, je jako správný klíč v zámku. Nový moderní přístroj zvětší diagnostické možnosti, digitální obraz je velmi přesný, je také šetrnější k lidskému organismu. Celkové vyšetření je kratší a snadnější, což ocení pacienti i zdravotnický personál. Pacientům z Karvinska je tak opět dostupnější kvalitnější zdravotnická péče,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Instalovaný přístroj Ysio Max je v nejvyšší možné konfiguraci se čtyřmi detektory a jeho hlavní předností je snímkování s minimální dávkou při zachování vynikající kvality obrazu. K jeho přednostem patří rovněž rychlost vyšetření pro pacienty a komfort ovládání pro obsluhu“, sdělil Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare, s.r.o. Skiagrafický přístroj Ysio Max patří k nejvyšší produktové řadě digitálních rentgenologických přístrojů značky Siemens Healtcare. Díky nové koncepci moderních a inteligentních rentgenových systémů nazývaných Max (Multiple Advances in X-ray) obsahu funkce, které zlepšují pracovní postup a mají výrazně pozitivní vliv na kvalitu obrazu. Díky přednastaveným funkcím pomáhá systém lékařům i radiologickým asistentům pořizovat kvalitní snímky na první pokus bez nutnosti snímkování opakovat a vystavovat tak pacienty zbytečnému záření navíc. Funkce MAXalign například zobrazuje přesný úhel a pozici detektoru, takže obsluha při nastavování systému nemusí nic odhadovat a riskovat zkažený snímek. Správný úhel se vypisuje na dotykovém displeji na jednotce rentgenky, která pak jen potřebuje odpovídajícím způsobem polohově srovnat.

Náklady na pořízení přístroje včetně stavebních prací dosáhly částky ve výši 9 710 855 korun. Na základě veřejné soutěže byl celý projekt dodán společností MEDIFINE a. s. Brno. Investiční akce byla v plné výši financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


1. dubna 2019
frame-scrollup