Zpráva

Webová aplikace pro lékaře

Důležité upozornění pro uživatele aplikace OSC

Na základě četných požadavků stávajících uživatelů krajské aplikace OSC, sloužící k odesílání pacientů na odběrová místa na vyšetření na onemocnění COVID-19, na neukončování jejího provozu v rámci Moravskoslezského kraje vás informujeme, že:

  • Během návštěvy ministra zdravotnictví ČR v Moravskoslezském kraji dne 2. 7. 2020 vyjednalo vedení Moravskoslezského kraje s ministrem zdravotnictví ČR možnost využívání aplikace OSC i nadále. Aplikace tak bude v provozu i po 1. 8. 2020 (toto datum bylo původně avizováno jako datum ukončení provozu aplikace OSC).
  • Používání krajské aplikace OSC v našem kraji je akceptováno jak Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak i ÚZIS ČR. Původní informace o ukončení zrušení provozu aplikace OSC ze dne 25. 6. 2020 tedy pozbývá platnosti.

Webová aplikace pro lékaře

Seznam a provozní doba odběrových center

frame-scrollup