Zpráva

Zabezpečení ohledání zemřelých

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost nastala od 1. 4. 2012, upravuje v ustanoveních § 83 - § 86 postup při úmrtí osoby.

Prohlídky těl zemřelých pro území Moravskoslezského kraje zajišťuje od 1. 1. 2017 společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., a to nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého):
725 440 155

Prohlídky těl zemřelých jsou společností 1. KORONERSKÁ s.r.o. zajišťovány nepřetržitě, pokud se nejedná o postup dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d), kde se stanoví, že prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat:

  • poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb,
  • poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí,
  • poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
frame-scrollup