Zpráva

Začaly opravy historických pavilonů Slezské nemocnice v Opavě

Slezská nemocnice v Opavě se na začátku letošního roku proměnila v jedno velké staveniště. Započaly opravy šesti památkově chráněných pavilonů A, B, E, F, K, L. Ty se do konce roku dočkají sanace základového zdiva, nových fasád, dveří, oken a zateplení půd.

Investorem oprav za více než 77,8 milionů korun je zřizovatel nemocnice – Moravskoslezský kraj. „Slezská nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení, která náš kraj provozuje. Oddělení s ambulancemi jsou rozmístěny v moderních budovách a také v původních památkově chráněných pavilonech. Právě fasády a okna historických budov byly v žalostném stavu a bylo nutné je opravit. To nejen kvůli estetickému hledisku, ale zejména úspoře energií. Rozsáhlá investice je zároveň dárkem nemocnici, která v letošním roce oslaví 120 let své existence,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice a majetek Jaroslav Kania

Moravskoslezský kraj financuje také kompletní rekonstrukci interiéru pavilonu H za 85,4 milionů korun. „Slezská nemocnice má vyhlášené geriatricko-doléčovací oddělení (GDO). I přes skvělou práci týmu lékařů a sester není zázemí pro pacienty takové, jaké bychom si představovali. Z toho důvodu jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na rekonstrukci východní poloviny historického pavilonu H. V objektu vzniknou tři lůžková oddělení pro šedesát pacientů GDO,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Vedení nemocnice žádá pacienty a návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu zdravotnického zařízení. „Stavební ruch je skutečně velký. Přestože se dodavatelé zavázali brát maximální ohled i tak prosíme pacienty a návštěvníky nemocnice o jistou shovívavost a opatrnost. Těším se na dokončení prací, kdy naše nemocnice bude opět vypadat důstojně. Jsem si jist, že si to všichni pacienti a zaměstnanci nemocnice zaslouží. Děkuji vedení Moravskoslezského kraje, jeho zastupitelům a odboru zdravotnictví, za profinancování oprav,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

V souvislosti s opravami by mělo dojít k několika přesunům ambulancí do jiných prostor. Nemocnice bude o stěhování veřejnost informovat prostřednictvím regionálních médií a webu www.snopava.cz. „První přesun čeká hematologickou ambulanci. Ta bude z technických důvodů přestěhována od 3. února do 24. února z pavilonu E do přízemí pavilonu N, vedle kardiologické ambulance. Ordinační doba bude od 7:00 – 14:00 hodin. Pacienti se mohou objednávat osobně, či telefonicky na číslech 553 766 449 nebo 553 766 934,“ dodal mluvčí nemocnice Jiří Krušina.


30. ledna 2020
frame-scrollup