Zpráva

Záchranáři ZZS MSK se účastnili Dne policie v Ostravě

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se v sobotu 18. června 2016 účastnila akce „Den policie“, která v průběhu celého dne probíhala na Slezskoostravském hradě. Hlavní náplní, jak již z názvu události vyplývá, byly především ukázky činností a prezentace policie. Záchranáři, jako jedna ze základních složek Integrovaného záchranného systému, se však do programu rovněž zapojili.
Posádky ZZS se účastnily v rámci dynamických ukázek spolu s hasiči a policisty simulovaného zásahu u dopravní nehody s vyprošťováním a ošetřením zraněných pacientů. Těžištěm prezentace záchranářů ovšem byla činnost informační a edukační. Jednak veřejnosti představili svou práci a vybavení, ve stanu a na travnaté ploše před ním pak probíhaly ukázky první pomoci. Dětští i dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet resuscitaci pacienta na modelech, a to za odborného dohledu, či výkladu, záchranářů. Za velmi živého zájmu probíhaly také komentované ukázkové resuscitace, či záchrana a ošetření zraněné osoby. Novinkou byla prezentace týmu pro specializované činnosti a vybavení pro ošetřování pacienta s vysoce nakažlivou chorobou.
Během celého dne se záchranáři na místě konání akce trpělivě věnovali množství zájemců.

Poskytnutí laické první pomoci v situaci náhle vzniklého a život ohrožujícího zdravotního problému je pro přežití pacienta mnohdy klíčové. Pracovníci záchranné služby proto příležitosti Dne policie využili také k výukovým a preventivním účelům, zaměřeným směrem k laické veřejnosti.

„Věřím, že praktická ukázka poskytování první pomoci našimi záchranáři byla pro naše občany poučná, nikdy nevíme, kdy se budeme muset spolehnout na pomoc druhého. Záchranářům patří za to poděkování a poděkování patří zároveň i organizátorům této akce.“ řekl náměstek hejtmana Jiří Martinek

frame-scrollup