Zpráva

Zajištění ústavní léčby v Psych. nem. v Opavě

Z důvodu nedostačující kapacity lůžek v Psychiatrické nemocnici v Opavě je potřeba při odesílání pacientů do nemocnice dodržet následující zásady:

  1. Akutně odesílaného pacienta je nutno somaticky vyšetřit a vyloučit jinou než psychiatrickou indikaci léčby
  2. Přijetí akutně odesílaného pacienta je nutno domluvit s lékařem Psychiatrické nemocnice Opava (tel. č.: 553 695 223, mobil. tel.: 724 434 783)
  3. Ve výjimečných situacích nemusí být v Psychiatrické nemocnici Opava místo pro dalšího pacienta a pak je nutno domluvit přijetí v jiném zařízení
frame-scrollup