Zpráva

Zdravotnická „chytrá vychytávka“ bude zachraňovat životy

Lidem v Moravskoslezském kraji bude pomáhat služba, která bude efektivněji chránit zdraví i životy. „Systém pomoci na vyžádání“ zajistí rychlejší a kvalitnější pomoc při akutním zdravotním postižení nebo při selhání životních funkcí. Tento systém zajistí potřebnou pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. Téměř celé náklady zaplatí Evropská unie a stát, roční provoz bude stát jen 1.200 korun.

Součástí projektu, který Moravskoslezský kraj chystá, bude pořízení mobilní aplikace, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je na místo schopna dojet nejbližší záchranářská sanitka.  „Je to vlastně velmi jednoduché. V současné době vidí operátoři záchranky databázi posádek zdravotnické služby a jejich rozmístění v regionu. Představte si to jako malé ikonky na mapě. Díky novému systému těch ikonek výrazně přibyde. Ještě před příjezdem profesionálů bude moci potřebnému poskytnout zdravotní pomoc Fisrt responder, tedy registrovaný školený zachránce. V databázi budou také zaznačeny zdravotnické prostředky pro první pomoc, například rozmístění externích defibrilátorů. Díky tomu se k pacientovi dostane první pomoc v kratším čase, což zvýší šance na úspěšnější léčbu nebo dokonce na přežití,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer a dodal, že tzv. First responder systém je dalším krokem ke zlepšení lékařské péče v Moravskoslezském kraji.

Systém by měl začít fungovat na přelomu roku 2018 a 2019. Díky otevřenému výběrovému řízení se kraji podařilo snížit pořizovací náklady z předpokládaných 5,78 milionů korun na pouhých 1,03 milionu. „Z uvedeného nákladu bude kraj platit jenom desetinu. Podařilo se nám získat peníze z Evropy, takže z 90 % bude nový systém zaplacen z evropských a ze státních peněz. O dotace z Evropské unie si říct umíme. Stejně jako vloni jsme zažádali o obědy pro škol pro děti ze sociálně slabých rodin. Chystáme také žádosti o podporu náhradní rodinné péče, na protidrogovou politiku nebo třeba na podporu komunitní práce v kraji. Jsou to projekty, které systematicky zvyšují životní úroveň v celém regionu. Pokud je možnost tyto projekty realizovat z evropských peněz, bylo by škoda toho nevyužít,“ řekl náměstek hejtmana pro evropské projekty Jan Krkoška.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


7. června 2018
frame-scrollup