Zpráva

Změny v krajských nemocnicích se posouvají na příští rok

Pozitivní změny v krajských nemocnicích pocítí pacienti o půl roku později, než se předpokládalo. Vzhledem ke složitosti celého procesu se termín jejich realizace přesouvá z letošního prosince na červen 2019. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé.

Potvrdili tak rozhodnutí krajské rady, která změnu termínu odhlasovala už v polovině července. Dnes k tomu učinili i formální krok – revokovali své usnesení z letošního června, podle kterého se požadované změny v nemocnicích měly začít provádět okamžitě.

Optimalizace struktury krajských nemocnic má pomoci řešit personální problémy ve zdravotnictví, zlepší také využívání lůžkových kapacit. Hejtman kraje Ivo Vondrák na konci letošního června ustavil pracovní skupinu, která navrhované změny podrobně přezkoumává. Jejími členy jsou odborníci na zdravotnictví i zástupci samospráv obcí a nemocnic. Pracovní skupina se na svých pravidelných schůzkách zabývá návrhem optimalizace doplněným o rozpracované aktuální údaje za první pololetí 2018.

„Doplnění a rozšíření návrhu optimalizace nám také doporučil krajský Výbor zdravotní a preventivní péče. Probíhají odborné diskuze, ale také setkání se zástupci nemocnic nebo s občany, kteří se navrhovaných změn obávají. Dnes se například setkáme se zaměstnanci orlovské nemocnice. Všechny chci ale ujistit, že pracujeme na tom, aby všechny finální změny, které předložíme, vedly ke zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v kraji. Ředitelé nemocnic už od července vědí, že navrhovaná optimalizační opatření zatím nemusí realizovat. Termín prosinec 2018 Rada Moravskoslezského kraje už před dvěma měsíci zrušila,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že pozměněný návrh optimalizace pracovní skupina předloží v průběhu října Výboru zdravotní a preventivní péče zastupitelstva kraje. Materiál pak bude v prosinci 2018 předložen také zastupitelstvu kraje. Ideálním termínem na dokončení všech schválených změn bude červen 2019.


13. září 2018
frame-scrollup