Zpráva

Změny v krajských nemocnicích zlepší péči o pacienty

Moravskoslezský kraj chystá důležité změny v nemocnicích, které zřizuje.  Tyto úpravy mají pomoci řešit problém chybějících pracovních sil a upravit rozsah a strukturu lůžkového fondu. Úpravy povedou k optimalizaci zdravotní péče a tím i k jejímu zkvalitnění. Ve čtvrtek 14. června 2018 tyto změny schválilo krajské zastupitelstvo.

„V oblasti zdravotnictví dbáme na to, aby měli naši občané jistotu, že o ně bude co nejlépe postaráno. Abychom mohli lidem zajistit kvalitní a dostupnou péči, je potřeba, aby byla krajem zřizovaná nemocniční zařízení ekonomicky i provozně stabilní. Pracujeme na tom, abychom zdravotnickým pracovníkům nabízeli co nejlepší podmínky. Víme, že počet lékařů i sestřiček není ideální, ale věříme, že se situace postupně zlepšuje. Naším dalším důležitým úkolem je nastavit fungování nemocnic tak, aby byl jejich provoz co nejkvalitnější a nejefektivnější,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že situaci ve zdravotnictví mají výrazně zlepšit právě nové optimalizační úpravy struktury zdravotní péče, které dnes zastupitelstvo kraje odsouhlasilo.

Optimalizační plán vyplynul z předchozích analýz, které odhalily rezervy v kapacitách lůžkových oddělení i personální struktuře. Největší rezervy má z krajských zařízení nemocnice v Bílovci. Změny se ovšem budou týkat i ostatních nemocnic, které Moravskoslezský kraj zřizuje.

„Všechny navržené změny jsme průběžně konzultovali s nejvýznamnějšími zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny se s chystanými úpravami ztotožňují a jsou připravené se na realizaci změn, které navrhujeme, podílet. Rád bych všechny občany ujistil, že nemusí mít z ničeho obavy. Žádné nemocnice se nebudou zavírat, ani nedojde k omezení péče. Naopak. Restrukturalizace přinesou zlepšení kvality, rozsahu a dostupnosti zdravotní péče, ale také finanční úspory. Zároveň platí, že ušetřené peníze zůstanou v Moravskoslezském kraji,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Nejvíce změn čeká Bíloveckou nemocnici a.s. Na některých odděleních byly zjištěné kapacitní rezervy až 50%. Schválená optimalizace navrhuje zrušení lůžkového fondu interního oboru a posílení následné péče. Změny se dotknou také oboru chirurgie, který se bude s ohledem na produkci reprofilovat na péči v režimu jednodenní chirurgie. Celkově se tak nemocnice v Bílovci intenzivněji nasměřuje k post akutní rehabilitační a následné péči.

Tyto změny nebudou mít vliv na fungování základní ambulantní chirurgické a jiné specializované ambulantní péče pro občany města Bílovce.

Důležitou změnou bude přesun interního lůžkového oddělení Nemocnice v Orlové do krajské Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. Interní péči v karvinské nemocnici navíc posílí personální a lůžkové kapacity z oborů gynekologie a porodnictví.

Po přesunu interny do Karviné se v Nemocnici v Orlové zachovají všechna ostatní oddělení ambulantní péče. Také se posílí kapacita léčebny dlouhodobě nemocných ze současných 75 na 150 lůžek. Orlovská nemocnice se tak bude intenzivněji specializovat na následnou a dlouhodobou péči.

Významným záměrem  Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je otevření nového oddělení NIP (Následná intenzivní péče) a DIOP (Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče). Nová oddělení budou péči poskytovat na celkem 18 lůžcích. Využijí rezervy z oborů urologie, gynekologie a porodnictví, neurologie a pediatrie.

Optimalizace se dotkne i ostatních krajských zdravotnických zařízení v Třinci, Havířově, Krnově a Opavě. „S nadsázkou by se dalo povědět, že jsme si zahráli na škatulata- hejbejte se. Pokud někde nadbývají nemocniční lůžka nebo dokonce pracovní síly, je logické je přesunout tam, kde naopak chybí nebo kde budou efektivněji využité. Snažíme se co nejlépe využít zdravotnický personál i další zdravotnické kapacity, které máme v kraji k dispozici. Celá ta velká rošáda má jediný cíl. Chceme, aby se naši lékaři a sestřičky cítili v práci dobře. Aby měli kvalitní podmínky pro práci a nebyli přetížení. To je jedinou zárukou toho, že se budou dobře cítit i pacienti a že se budou moci spolehnout na dostupnou a kvalitní zdravotní péči,“ uzavřel náměstek Martin Gebauer.


14. června 2018
frame-scrollup