Zpráva

11. ročník „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje”

Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s., s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a s Albrechtovou střední odbornou školou v Českém Těšíně p.o. pořádali na konci ledna tohoto roku setkání koordinátorů, které se uskutečnilo na krajském úřadě. Téměř stovku účastníků setkání srdečně přivítala náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

První blok přednášek byl zaměřen na management EVVO a VUR ve školách Moravskoslezského kraje, který měl účastníkům přiblížit plány a možnosti v roce 2020. Představena byla také mezinárodně vyhlášená témata pro rok 2020 (např. OSN „Mezinárodní rok zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH“), která mohou být námětem na další tvorbu.

Stěžejním bodem programu setkání byl blok odborných přednášek tykající se lesů. Vystoupili odborníci z praxe jako např. Ing. Václav Langer nebo Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., kteří hovořili o aktuálních problémech kůrovce a vysvětlili důvody chřadnutí smrkových porostů nejen na severní Moravě. Moravskoslezský kraj aktivně podporuje hospodaření v lesích v rámci dotačního programu, který na závěr představila Ing. Dana Kučová.

Důležité bylo také přiblížit všechny připravované akce k udržitelnému rozvoji a environmentální výchově v tomto roce. Slova se postupně ujali zástupci jednotlivých škol, kteří představili své akce, soutěže a nabádali tak k účasti. V návaznosti na toto téma byly prezentovány rovněž samotné inspirace ze škol, aby si koordinátoři odnesli ze setkání co nejvíce.

Tato akce rozvíjí manažerské dovednosti samotných koordinátorů EVVO, informuje je o aktivitách připravovaných v roce 2020 na úrovni krajské i světové a v neposlední řadě umožňuje sdílení námětů a myšlenek pro komplexní realizaci a rozvoj EVVO v našem kraji.

Akce získala akreditaci MŠMT a účastníci obdrželi osvědčení akreditovaného semináře Management EV ve školách a jeho přínos k posílení image školy.

My se budeme těšit na další zajímavý ročník setkání koordinátorů, které se uskuteční na stejném místě v podobný čas zase za rok.


6. února 2020
frame-scrollup