Zpráva

15. ročník konference „ODPADY 21“

Ve dnech 15. - 16. 4. 2015 se pod záštitou Miroslava Nováka – hejtmana Moravskoslezského kraje uskutečnil v Clarion Congress Hotelu Ostrava již 15. ročník konference „ODPADY 21“, a to za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Konferenci pořádá každoročně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE a.s. Ostrava.

Konference byla určena pro pracovníky celostátních a regionálních orgánů, zástupce měst a obcí, výzkumných ústavů a vysokých škol, podnikatelské sféry a odborníky v oblasti odpadového hospodářství.

Konference je dlouhodobě zaměřena na energetické využívání odpadů, zejména komunálního odpadu. V příspěvcích letošního ročníku se zdůrazňovala potřeba navýšení energetického využívání odpadů. I z tohoto důvodu se nadále počítá s výstavbou Krajského energetického centra pro energetické využívání odpadů (KIC). Přispívá k tomu i legislativní zákaz skládkování do roku 2024. To vše se odrazí v novém plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, který musí být zpracován do poloviny příštího roku.

frame-scrollup