Zpráva

18. ročník konference „ODPADY 21“

Ve dnech 9. - 10. 5. 2018 se pod záštitou Jarmily Uvírové – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje uskutečnil v Clarion Congress Hotelu Ostrava již 18. ročník konference „ODPADY 21“, a to za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Konferenci pořádá každoročně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci se společností FITE a.s.

Konference byla určena pro pracovníky celostátních a regionálních orgánů, zástupce měst a obcí, výzkumných ústavů a vysokých škol, podnikatelské sféry a odborníky v oblasti odpadového hospodářství.

Nosným tématem letošního 18. ročníku byla budoucnost nakládání s komunálními odpady, mimo jiné komplexní pohled na plnění Plánu odpadového hospodářství ČR, krajů a obcí, či technologické možnosti využívání skladování komunálního odpadu po roce 2024.

Se svým příspěvkem vystoupila rovněž náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, která seznámila přítomné s postupem kraje při naplňování Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup