Zpráva

„Ukradená divočina“

ZOO Ostrava odstartovala unikátní kampaň o ilegálním obchodu se zvířaty

V úterý 26. 6. 2018 byla oficiálně spuštěna zcela ojedinělá kampaň „Ukradená divočina“, která je zaměřená na problematiku ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat.

Jedná se o první komplexní kampaň v České republice zaměřenou na ilegální obchod s volně žijícími živočichy a částmi jejich těl v České republice a Evropě. Tento projekt vznikl ve spolupráci České inspekce životního prostředí, Zoologické zahrady Ostrava a záchranného programu Kukang. Kampaň „Ukradená divočina” oficiálně získala i záštitu Ministerstva životního prostředí ČR.

Po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi je ilegální obchod s divokými zvířaty a částmi jejich těl (tzv. „wildlife trafficking“) jedním z nejlukrativnějších ilegálních obchodů na světě. Mnohdy je obchod s divokými zvířaty spojen i s další organizovanou trestnou činností – prodej slonoviny například financuje činnost mnohých teroristických skupin. Zároveň se jedná o jednu z největších hrozeb pro světovou biodiverzitu, tedy druhovou rozmanitost, neboť mnoho volně žijících druhů živočichů i rostlin se vinou vzrůstající poptávky a pytláctví dostalo na pokraj vyhubení.

Ilegální obchod se zvířaty se může zdát být problémem pouze afrických či asijských zemí, ve skutečnosti jsou však do něj velmi často zapojeni i Evropané včetně mnoha občanů České republiky. Zabavení exemplářů zvířat nebo částí jejich těl přímo na území České republiky nejsou ničím výjimečným, a to i navzdory nezměrné vynalézavosti pašeráků.

Hlavním nástrojem nové unikátní kampaně jsou osvětové webové stránky www.ukradenadivocina.org. Věnují se komplexní problematice ilegálního obchodu – jednak ukazují nejčastěji obchodované druhy, jednak představují hlavní důvody tohoto obchodu, mezi které patří například tradiční čínská medicína, obchod s domácími mazlíčky, obchod se suvenýry a další.

K přiblížení této problematiky široké veřejnosti slouží i tzv. Stezka ukradené divočiny, která je k vidění v Zoo Ostrava. Stezku tvoří informační panely umístěné na několika tematicky souvisejících místech v zoo. Každý panel je tvořen fotografií poukazující na jeden z mnoha problémů, kterého se ilegální obchod se zvířaty a jejich částmi těl týká, včetně informace o odhadovaném rozsahu daného problému. Zajímavostí je, že všechny exempláře nebo části zvířat na fotografiích, jako je slonovina, nosorožčí rohy, kožešiny kočkovitých šelem, šupiny luskounů aj., byly zabaveny kontrolními orgány v České republice.

frame-scrollup