Zpráva

Analýza zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny

Kraj koncem roku 2018 nechal zpracovat Analýzu zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči dopadům klimatické změny s cílem identifikovat míru zranitelnosti kraje vůči dopadům změny klimatu pro období do roku 2030 a do roku 2050 (orientačně do roku 2090). Analýza bude podkladem pro analytickou část Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027.
frame-scrollup