Zpráva

BÍLÉ MOŘE ČESKA

Bílé moře Česka  je soutěž pro první stupeň základních škol v České republice a je důkazem, že se dá aktivně propojit nezisková organizace - Společnost mladých agrárníků České republiky a ústřední orgán státní správy - Ministerstvo zemědělství České republiky. Soutěž pořádá Společnost mladých agrárníků České republiky za podpory Ministerstva zemědělství. Soutěž je zaměřená na vytvoření nejlepšího reklamního plakátu podporující spotřebu potravin živočišného původu s důrazem na českou produkci potravin. Pořadatelé soutěže si kladou za cíl, zvýšení povědomí o české produkci potravin. Jedním z mnoha důvodů pořádání soutěže, je aby si naši zákazníci více uvědomili původ potravin, které kupují pro sebe, ale i pro vlastní děti. Nejlepší práce budou vystaveny v Praze v budově ministerstva zemědělství.

Jak se zúčastnit?
•  Vytvořte s dětmi na prvním stupni základní školy co nejlepší reklamní plakát na téma „Podpora spotřeby potravin živočišného původu s důrazem na českou produkci“
•  Práce zasílejte adresu František Němec, Netín 78, 594 44 Radostín nad Oslavou nebo na e-mail broz@smacr.cz či přes webové stránky

Co čeká na vítěze?
•  Den pro celou třídu na Farmě rodiny Němcovy s exkurzí, projížďkami na koních a ochutnávkami
•  Další nejlepší práce (2. – 7. místo) vyhrají přednášku o zemědělství s ochutnávkami a drobnými dárky
•  Nejlepší práce budou vystaveny v budově ministerstva zemědělství

Cíl soutěže?
•  Zvýšení povědomí o české produkci potravin

Práce zasílejte do 29.11.2019
Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 2.12.2019

Více informací najdete na stránkách vyhlašovatele soutěže.


6. listopadu 2019
frame-scrollup