Zpráva

Biojarmark v Českém Těšíně představil regionální potraviny i jejich výrobce

Pro příznivce zdravé výživy, ekologického zemědělství a biopotravin se 19. září 2019 konal tradiční Biojarmark v Českém Těšíně. Jeho již 16. ročník letos opět pořádala Albrechtova střední škola ve svém areálu v ulici Tyršova ve spolupráci s městem Český Těšín, Celostátní sítí pro venkov a MAS Pobeskydí.

Biojarmark Albrechtova střední škola pravidelně pořádá u příležitosti osvětové kampaně „Září – měsíc biopotravin“ nejen pro žáky mateřských, základních a středních škol, ale také pro všechny ostatní zájemce. I letos na účastníky čekala spousta zábavy a zároveň mnoho zajímavých informací o ekologickém zemědělství a ochraně přírody, o tradičních venkovských aktivitách a také o Programu rozvoje venkova 2014–2020.

„Jsem ráda, že se i náš kraj podílí na podpoře Albrechtovy střední školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ řekla při slavnostním zahájení náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. „Především je potřeba vyzdvihnout práci a úsilí učitelů i žáků školy, kteří se zapojili do přípravy a organizace této významné akce, která dlouhodobě podporuje principy ekologického zemědělství a upozorňuje na důležitost regionálních producentů potravin při péči o rozmanitost naší přírody a krajiny,“ dodala na závěr.

Kromě jarmarku zemědělských produktů, výstavy drobných hospodářských zvířat, ovoce a zeleniny, nabídky bylinek a včelích produktů nebo prezentace projektů podpořených z Programu rozvoje venkova se návštěvníci mohli bavit u didaktických her pro děti, při kulturním vystoupení nebo se dozvěděli více informací o ekologickém zemědělství z rozhovorů se zástupci rodinných farem.

frame-scrollup