Zpráva

Blíží se další kotlíková výzva. Lidé se mohou dozvědět podrobnosti na informativních seminářích pořádaných v obcích s rozšířenou působností

Kraj finišuje s přípravou výzvy pro občany pro další kolo kotlíkových dotací.

Výzva bude vyhlášena 29. 6. 2017, příjem žádostí o dotaci bude spuštěn 5. 9. 2017 v 10 hodin. Od poloviny června do konce srpna pořádá kraj ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností semináře pro občany, kde se můžou dozvědět veškeré podrobnosti.

Moravskoslezský kraj obdrží od Ministerstva životního prostředí na výměnu kotlů téměř 900 milionů korun na výměnu více než osm a půl tisíce starých neekologických kotlů. „Na konci května jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na druhou výzvu kotlíkových dotací od Ministerstva životního prostředí, nyní finišujeme s přípravou samotného dotačního programu pro občany,“ uvedla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí. „Krajské zastupitelstvo schválilo smlouvy o spolupráci s obcemi, které se zapojí do spolufinancování kotlíkových dotací ve spolupráci s krajem. Pro toto druhé kolo je jich celkem 78, což je o 4 více než v kole prvním,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová. Přehled spolufinancujících obcí je uveden na krajských kotlíkových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Obce Moravskoslezského kraje se zapojily nejen do spolufinancování, ale také do oblasti základní metodické a technické pomoci žadatelům o dotaci. „V první polovině června jsme u nás na krajském úřadě proškolili pracovníky obcí a měst, které o tuto aktivitu měli zájem, takže se žadatelé mohou se svými dotazy obracet nejen na pracovníky krajského úřadu, ale i na řadu úřadů obcí a měst,“ vysvětluje náměstkyně Jarmila Uvírová.

Od poloviny června pracovníci krajského úřadu vyjíždějí přímo do obcí s rozšířenou působností a na seminářích pořádaných ve spolupráci s těmito obcemi vysvětlují podmínky pro získání „kotlíkové“ dotace přímo občanům. Přehled termínů seminářů v jednotlivých obcích s rozšířenou působností je rovněž k dispozici na stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/. „Zájemci o kotlíkovou dotaci se na těchto seminářích dozví vše potřebné a mají možnost se přímo na místě zeptat na vše, co je zajímá. Zároveň uvidí praktickou ukázku vyplnění elektronické žádosti. Věříme, že i to rozptýlí případné obavy z elektronizace podání žádosti o kotlíkovou dotaci, ke které jsme přistoupili. Na přípravu a předchystání elektronické žádosti budou mít žadatelé více než dva měsíce, elektronická aplikace pro podání žádosti bude spuštěna současně s vyhlášením dotačního programu pro občany, tedy 29. 6.,“ doplnil Jan Krkoška, náměstek pro regionální rozvoj

Veškeré informace k druhému kolu kotlíkových dotací jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek v úředních hodinách krajského úřadu).


16. června 2017
frame-scrollup