Zpráva

Být EKO je COOL, je taková i Vaše škola?

ZŠ a MŠ obce Zbyslavice je malotřídní škola, naplňující svoji vizi moderní vesnické školy žijící v souladu s přírodou. K tomu jí pomáhá zapojení a aktivní účast v několika programech, které se vzájemně doplňují, vytvářejí a prohlubují u dětí zodpovědný a láskyplný vztah k sobě samým, svému okolí a přírodě jako celku.

V rámci programu Škola podporující zdraví se snažíme rozvinout respekt k přirozeným potřebám dětí.

Program Skutečně zdravá škola nám pomohl vylepšit stravování ve školní jídelně. V rámci výchovně vzdělávacího procesu děti podporujeme v tom, aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Program Škola pro udržitelný rozvoj pomáhá žákům vytvářet vztah k místu, kde žijí, rozvíjí jejich empatii a láskyplný vztah k přírodě a živým bytostem.

Naším cílem je být otevřenou školou pro vzdělávání dětí a stát se příkladem dobré praxe pro ostatní školy. Radostí naší školy je školní zahrada s venkovní učebnou, kde se děti nejen učí, ale také pěstují různé plodiny, zeleninu a bylinky.

K dosahování a naplňování našich cílů nám pomohly aktivity projektu s názvem „Náš jídelníček mění svět aneb jak náš talíř točí světem“, z dotace z MSK z programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí v roce 2019.

Žáci ekologickým způsobem pěstovali rostliny na školní zahradě, pravidelně se starali o záhonky a v rámci hodin pracovních činností si průběžně z výpěstků připravovali zdravé svačinky, nebo plodiny sušili a dále zpracovávali. Žáci také vyrobili pítka a budky pro ptáky a o své poznatky a dovednosti se dělili s rodinou, veřejností a místní komunitou. Účastnili se výletů na farmy, aby v praxi viděli a zažili cestu jídel až na jejich stůl.

Již tradičně v květnu proběhla Fairtradová snídaně na školní zahradě, na kterou žáci připravili zdravé občerstvení ze školní zahrady a nabídli „férovou“ čokoládu.

Celý projekt vyvrcholil v září školním projektem ŠKOTRH – školním trhem, který jsme uspořádali v rámci oslav Dne obce. Děti připravily domácí čokoládu, nabízely výpěstky ze školní zahrady, sušené čaje a bylinky, mlely mouku a připravily i několik druhů pomazánek z plodů školní zahrady, upekly domácí chléb a zdravé sušenky.

Celý projekt probíhal formou badatelsky zaměřeného vyučování, a díky všem aktivitám projektu jsme dosáhli jako první škola v Moravskoslezském kraji stříbrného certifikátu programu Skutečně zdravá škola. 

Chcete se i Vy podělit s výsledky Vaší práce ve škole? Stručně prezentovat Vaše zkušenosti, inovativní nápady v oblasti EVVO a podělit se tak s ostatními?  Kontaktujte nás na e-mailu michaela.bendova@msk.cz.


27. května 2020
frame-scrollup