Zpráva

Být EKO je COOL, je taková i Vaše škola? díl II

Díl II: Mateřská škola Čeladenská beruška se nachází v centru malebné horské obce Čeladná, která je také jejím zřizovatelem. Nádherná příroda na úpatí několika Beskydských hor přímo vybízí k sepětí života s přírodou.

Podnětné prostředí hraje v rozvoji dítěte důležitou roli. Abychom podpořili vztah dětí k přírodě, máme ve třídách koutky přírody, kde mohou děti zkoumat, objevovat a experimentovat. Koutky jsou vybaveny pomůckami a potřebami pro bádání, experimentování, encyklopediemi, sbírkami a přírodninami. Součástí těchto koutků jsou i živá zvířata, o která se starají děti za pomoci dospělých. Osobní zkušenost při péči o zvířata je jedním ze způsobů, jak u dětí rozvíjet vztah k životnímu prostředí a úctu ke všemu živému.

Hledali jsme cesty, jak vytvořit pro děti podmínky i na zahradě školy tak, aby mohly děti trávit co nejvíce času venku a zároveň, abychom rozšířili nabídku činností. Proto jsme využili jednu z dotačních výzev Moravskoslezského kraje a s projektem Učíme se a hrajeme si venku, jsme doplnili zahradu školy potřebným vybavením. Děti teď mají kromě tradičních prvků, které najdete na zahradách mateřských škol běžně, také zastřešený altán s lavicemi a stoly pro celou třídu. Děti jsou nadšené z nových blátivých kuchyněk a také z venkovní dílny se skutečným nářadím, které jsme z dotace rovněž pořídili.

Za školní rok 2018/2019 jsme získali titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje a byli jsme tak oceněni za naši environmentální činnost, kterou šíříme nejen v rámci dětí v MŠ, ale také v celé obci Čeladná, kde pořádáme různé úklidové akce a environmentální programy pro občany se zapojením dalších organizací. Prestižní titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje je spojen také s darem, z jehož prostředků jsme pořídili nové, prostorné, bezpečné a zastíněné pískoviště na školní zahradu. Environmentální výchovu a vzdělávání na demokratických principech s velkou angažovaností dětí podporujeme i zapojením do mezinárodního programu Ekoškola, jejíž titul kontinuálně obhajujeme již od roku 2015.

Být EKO je pro nás nejen COOL, ale také smysluplné vedení dětí k zodpovědnému přístupu pro udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme.

Podpořil Moravskoslezský kraj i Váš projekt? Chcete se podělit s výsledky Vaší práce ve škole? Stručně prezentovat Vaše zkušenosti, inovativní nápady v oblasti EVVO a podělit se tak s ostatními?  Kontaktujte nás na e-mailu michaela.bendova@msk.cz.


1. září 2020
frame-scrollup