Zpráva

Desítky milionů korun rozdělí kraj na projekty na ochranu životního prostředí

Na aktivity a projekty, které by mohly přispět k ochraně životního prostředí v regionu, rozdělí Moravskoslezský kraj i letos desítky milionů korun. Krajští zastupitelé dnes na svém jednání rozhodli například o dotacích pro Zdravotní ústav v Ostravě na monitoring kvality ovzduší, pro obce na projekty na nakládání s vodami nebo pro  ostravskou zoo. Podpoří také vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

„Území Moravskoslezského kraje tíží dluhy z minulosti v různých oblastech životního prostředí, které je nutno postupně splácet. Ne všechny však souvisejí pouze s vysokou hustotou průmyslové činnosti. Poměrně závažným problémem je nedostatečné pokrytí celého území kanalizační sítí a čističkami odpadních vod. Naši pozornost si zaslouží také péče o handicapované živočichy. Vkládáme naději i do výchovy zejména mladé generace,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová.

Dodala, že Moravskoslezský kraj usiluje o rozšíření monitoringu kvality ovzduší i do oblastí mimo celostátně monitorovanou síť. „Kvalitu ovzduší bude za finanční pomoci kraje měřit Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Český hydrometeorologický ústav. Měřit navíc budou stanice v Chotěbuzi, Ostravě-Hošťálkovicích, Opavě-Komárově, Karviné-Mizerově a Věřňovicích. Kraj to podpoří částkou 1,1 milionu korun,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Krajští zastupitelé také rozdělili dotace na podporu vzdělávaní a poradenství v oblasti životního prostředí. Podpořili 43 projektů za téměř 3,5 milionu korun.

„Největším centrem environmentální výchovy a nejstabilnějším pilířem ochrany přírody a zvířat sahajícím do povědomí veřejnosti i mimo hranice kraje je Zoologická zahrada a botanický park v Ostravě. Na vybrané aktivity ostravské zoo kraj letos pošle 1,5 milionu korun. Zoo je použije na výstavbu chovných voliér pro ptáky a na platy odborníků, kteří se podílejí na výukových programech pro děti, odborných konferencích pro pedagogy, doprovodných osvětových akcích, přednáškách, komentovaných prohlídkách a dalších aktivitách pro veřejnost,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová s tím, že kraj podpořil částkou 1,1 milionu korun také provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, která ročně přijme okolo 1700 handicapovaných živočichů. Část z nich vrací zpět do přírody, ty, u kterých to už není možné, využívá stanice v rámci záchranných a vzdělávacích programů. „Činnost stanice považuji za nenahraditelnou,“ podotkla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj vyhlásil také dotační program, jehož cílem je podpořit integrované plánování v oblasti vod. Díky němu mohou obce najít efektivní způsob, jak odkanalizovat území, čistit splaškové vody a hospodařit se srážkovými vodami. „Program je vyhlašován teprve od roku 2018, za tu dobu jsme podpořili 19 projektů. Letos je o něj také velký zájem a díky navýšení alokovaných finančních prostředků přibude dalších 14 projektů podpořených částkou přesahující 3,6 milionu korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Dodala, že 15 milionů korun půjde na drobné vodohospodářské akce, na 7 projektů řešících výstavbu kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů.


5. března 2020
frame-scrollup