Zpráva

Dobrovolnou dohodu dodržel kraj i AL INVEST Břidličná

Moravskoslezský kraj a společnost AL INVEST Břidličná splnily závazky dobrovolné dohody. V té se nad rámec zákona zavázaly k aktivitám zmírňujícím zatížení životního prostředí v regionu. Mezi tyto aktivity patří například nadlimitní čištění silnic, ozdravné pobyty dětí, osvětové programy, údržba zeleně nebo ekologičtější provoz.

„Dobrovolnou dohodu má náš kraj podepsanou s už sedmi podniky působícími v našem regionu. Jsem rád, že tyto společnosti chtějí být ,dobrými sousedy´ a jsou ochotné dělat něco navíc. Zavázaly se k aktivitám, které by vlastně dělat nemusely, a které zlepšují životní prostředí. Podobné závazky pro rok 2019 slíbil a splnil také Moravskoslezský kraj,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a vyjmenoval příklady krajských opatření.

„Za skoro 27 milionů korun jsme v regionu nadlimitně vyčistili 1019 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Krajská správa silnic tak sesbírala přes pět tisíců tun nečistot, které by jinak vířily vzduchem. Intenzivně jsme v kraji pokračovali ve výměně starých kotlů a každému příjemci dotace jsme přispěli 7 a půl tisíce korun. Krajskou kasu to vloni stálo 17 milionů,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že další prostředky šly na ozdravné pobyty dětí nebo například na monitoring ovzduší.

Společnost AL INVEST Břidličná své závazky splnila v roce 2019 také. „Za téměř 28 milionů korun jsme zvýšili ekologičnost našeho provozu. Zakoupili jsme a uvedli do provozu nové mycí zařízení rastrů a košů, zařízení na recyklaci rozpouštědel a dospalovací jednotku organických par,“ vyjmenoval výkonný ředitel společnosti AL INVEST Břidličná David Bečvář s tím, že společnost také pořídila stroj na čištění areálu. Prašnost sníží i nová zeleň. „Zavázali jsme se také ke spolupráci se základními a středními školami z okolí. Věřím, že všechny exkurze v našem provozu pomohou mladší generaci posílit povědomí o možnostech a významu recyklace,“ dodal Bečvář. Společnost si také nechala zpracovat energetickou koncepci, která povede ke snížení energetické náročnosti výrobních a obslužných provozů.


4. května 2020
frame-scrollup