Zpráva

Dobrovolnou dohodu za rok 2019 dodržel kraj i Rockwool

Moravskoslezský kraj a spol. ROCKWOOL, a.s. se zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec zákonných požadavků a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. V roce 2019 byly všechny závazky splněny.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými provozovateli zdrojů znečišťování ovzduší je jedna z možností, které by k tomu mohly pomoci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Mezi aktivity, které mají snižovat negativní dopady na životní prostředí, patří například nadlimitní čištění silnic, ozdravné pobyty dětí, osvětové programy nebo ekologičtější provoz.

Moravskoslezský kraj v roce 2019 například nadlimitně vyčistil přes tisíc kilometrů silnic 2. a 3. třídy, ze kterých bylo odstraněno přes pět tisíců tun nečistot. Na toto opatření šlo z krajské pokladny téměř 27 milionů korun. Kraj také posílá děti na ozdravné pobyty, přispívá na monitoring ovzduší a podporuje výměnu starých kotlů za ekologické.

„V dobrovolné dohodě jsme se mimo jiné zavázali, že na výměny kotlů přispějeme také z krajského rozpočtu. V rámci 2. výzvy kotlíkových dotací schválila krajská rada celkový příspěvek 69,7 milionu korun, z toho bylo v roce 2019 proplaceno 16,9 milionu. Kraj také uzavřel smlouvu o spolupráci se 78 obcemi a městy, zavázal se předfinancovat a administrovat příspěvek těchto obcí na výměnu kotlů. Zjednodušujeme administrativní zátěž pro občany – žádosti se podávají elektronicky, formuláře jsou uživatelsky přívětivé. Zřídili jsme také ‚kotlíkovou linku‘ a dalšími způsoby pomáháme žadatelům s rychlým a bezproblémovým podáváním žádosti,“ vyjmenoval hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality, což znamená, že minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům. Kraj se také zapojuje do dobrovolnických aktivit.

Své závazky splnila v roce 2019 také společnost ROCKWOOL. „Zavázali jsme se například snížit počet nákladních vozidel přepravujících suroviny potřebné pro naši produkci. Za 126,5 milionů korun jsme vybudovali vlastní recyklační závod, také jsme začali využívat nové skladovací plochy ve vlastním areálu. Díky tomu jsme dopravu snížili o 2084 nákladních vozidel, což výrazně prospěje místní kvalitě ovzduší a zvýší bezpečnost silničního provozu,“ sdělil manažer výrobního závodu ROCKWOOL Paweł Pomykała s tím, že byly splněny i ostatní závazky dobrovolné dohody. Mezi ně patřil například úklid silnic a některých zpevněných ploch společnosti nebo péče o zeleň. „Společnost Rockwool vynaložila na péči o trávníky a zeleň ve svém areálu přes 850 tisíc korun. Udržování této zeleně zabraňuje erozi půdy, filtruje znečišťující látky z dešťové vody a absorbuje mnohé nečistoty ze vzduchu. Věřím, že veškerá tato opatření spolu se snahou plnit cíle trvale udržitelného rozvoje, které mají snižovat dopad našeho výrobního provozu, pomohou zlepšit životní prostředí v našem městě i v Moravskoslezském kraji,“ uzavřel Paweł Pomykała.


20. července 2020
frame-scrollup