Zpráva

Doporučení k epidemii COVID-19 pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v době výskytu nemocí COVID-19

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách Státního zdravotního ústavu, jenž je také ke stažení níže.

Převzato z internetových stránek: www.mzp.cz


20. března 2020
frame-scrollup