Zpráva

Dotační program Drobné vodohospodářské akce

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání konaném dne 25. 6. 2015 rozhodlo o poskytnutí dotací na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů v malých obcích.

V letošním roce tak bude v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce podpořeno 8 projektů v celkové výši přes 21 mil. Kč. Bližší informace o podpořených projektech (Drobné vodohospodářské akce ŽPZ/01/2015, ŽPZ/01/2015 – 2).

frame-scrollup