Zpráva

Dotační program na podporu včelařství bude i v roce 2020

Dne 20. 11. 2019 se na krajském úřadě uskutečnilo společné jednání zástupců Moravskoslezského kraje, včelařských spolků a Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Předmětem jednání bylo vyhodnocení letošního dotačního programu směřujícího na podporu včelařství v kraji. Přítomní dále odborně diskutovali nad vývojem včelařství v kraji ve vztahu k optimálnímu zavčelení, počtu a věkové struktuře včelařů a podali návrhy pro možnou podporu v roce 2020. Moravskoslezský kraj náměty zpracuje a v prvním čtvrtletí roku 2020 bude vyhlášen další dotační program na podporu včelařství.
21. listopadu
frame-scrollup