Zpráva

EIA/SEA – informace o posuzovaných aktivitách

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí kromě jiného ukládá příslušnému úřadu povinnost zveřejňovat informace a dokumenty vznikající v průběhu procesu EIA. Příslušný úřad zajišťuje zveřejňování informací uvedených v zákoně na úřední desce a na internetu.

Seznam posuzovaných aktivit EIA

Seznam posuzovaných aktivit SEA

frame-scrollup