Zpráva

Environmentální výchova v Moravskoslezském kraji

11. ročník soutěžní Ekokonference pro žáky 8. a 9. tříd

Být EKO je COOL, je taková i Vaše škola?

Filmový svátek na Albrechtovce

Soutěž 13. ročníku "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019" zná své vítěze

Tak trochu jiný gastrofestival, slibují pořadatelé

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín, 2019

Vyhlášení 13. ročníku soutěže "Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019"

XI. ročník konference Prezentace badatelských projektů EVVO

Jubilejní 10. ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy v Moravskoslezském kraji

Soutěž Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 zná své vítěže

V Českém Těšíně se uskutečnilo Mezinárodní ekologické studentské sympozium

Střední škola teleinformatiky v Ostravě uspořádala celokrajskou konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Vyhlášení 12. ročníku soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“

Už deset let se v našem kraji bádá

Slavnostní křest publikací pro děti

Ostravská zoologická zahrada chrání také naši přírodu

Setkání koordinátorů environmentální výchovy

V Opavě se uskutečnila konference ENVOFÓRUM

Zoo Ostrava uspořádala odbornou konferenci pro pedagogy

Vyhlášení výsledků soutěže „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“

V Českém Těšíně proběhlo slavnostní vyhlášení vítězných snímků ENVOFILMu

 

Archív článku

Soutěž „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“ ve školním roce 2015/16

První ročník ENVOFILMU aneb Jak vidí svět mladí lidé našeho kraje

Konference mladých aneb ENVOFÓRUM 2016 popularizuje přírodní vědy

Publikace Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj vydal v prosinci aktualizované 2. vydání publikace Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje (pdf, 9540 kB), který podává ucelené informace o složkách životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Místní agenda 21 a principy udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj se zapojil do procesu místní Agendy 21 a to v rámci projektu „Implementace MA21 a principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji“, na jehož realizaci získal kraj dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Místní Agenda 21 (MA21) je programem obcí, měst, regionů zavádějícím principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohlednění místních podmínek a problémů. MA21 je tvořena za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jejím cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí v konkrétním místě.

frame-scrollup