Zpráva

ENVOFILM aneb Jak svět vidí mladí lidé

Sdělte nám svůj názor, vytvořte jedinečnou projekci, ukažte potenciál a kreativitu, nebuďte lhostejní k životu na naší planetě…

ENVOFILM je zaměřen na prezentaci žákovských a studentských filmů zahrnujících problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Prezentovány mohou být filmy přírodovědné, společenskovědní, ale také technického, ekonomického či pedagogického zaměření. Filmy musí být výsledkem žákovského či studentského natáčení, nikoliv pouze sestřihy kopií filmů jiných autorů.

Akce je určena pro žáky základních a středních škol a školských zařízení Moravy a Slezska – jednotlivce nebo týmy (maximálně tříčlenné) pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol Moravy a Slezska (do 26 let, maximálně tříčlenný tým) pro další hostující účastníky z jiných krajů, včetně zahraničních.

Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2020, více informací v propozicích.


4. února 2020
frame-scrollup